หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
เทศบาลตำบลพลายชุมพล ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
แผน
รายงาน
ระเบียบ
บริการประชาชน
 
 
 
NEWS/ข่าวประชาสัมพันธ์
เทศบาลตำบลพลายชุมพล อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ยินดีให้บริการ
 
 
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ยุทธศาสตร์
 
  " พลายชุมพลก้าวไกล ใส่ใจมวลประชา  
  สนับสนุนการศึกษา เศรษฐกิจก้าวหน้า  
  นำพาคุณภาพชีวิตที่ดี "  
  วิสัยทัศน์ เทศบาลตำบลพลายชุมพล  
 
 
พันธกิจ
 
    จัดให้มีโครงสร้างพื้นฐานที่ดี
    จัดให้มีสิ่งแวดล้อมที่ดี
    จัดให้มีการพัฒนาด้านเศรษฐกิจตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง การส่งเสริมอาชีพ สร้างรายได้มากขึ้น
    จัดให้มีการส่งเสริมการศึกษา พัฒนาคุณภาพชีวิต และส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่น
    จัดให้มีการพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
 
 
ยุทธศาสตร์
 
ยุทธศาสตร์ที่ 1
การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค
และสาธารณูปการ
 
กลยุทธ์
 
  พัฒนาระบบการคมนาคม ให้มีมาตรฐาน สะดวก
และปลอดภัย
  พัฒนาและปรับปรุงระบบไฟฟ้า ให้ครอบคลุม
ทุกพื้นที่ มีมาตรฐาน ปลอดภัย
  พัฒนาระบบการบริหารจัดการน้ำ ให้มีประสิทธิภาพสามารถแก้ไขปัญหาได้
  ก่อสร้าง ปรับปรุง และบำรุงรักษา สาธารณูปโภค สาธารณูปการ ให้ได้มาตรฐาน ทั่วถึง และครบวงจร
  พัฒนาการใช้ประโยชน์ที่ดิน
 
ยุทธศาสตร์ที่ 2
การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม
นันทนาการและการท่องเที่ยว
 
กลยุทธ์
 
  ส่งเสริม และพัฒนาการศึกษาให้มีมาตรฐาน
มุ่งสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต
  อนุรักษ์ บำรุงศิลปวัฒนธรรมประเพณี
และภูมิปัญญาท้องถิ่น
  ส่งเสริมและพัฒนากีฬานันทนาการภายในชุมชน
  ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวภายในตำบล
 
ยุทธศาสตร์ที่ 3
การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ สังคม และคุณภาพชีวิต
 
กลยุทธ์
 
  ส่งเสริม พัฒนาอาชีพ ทักษะฝีมือ และเพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชน
  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการสร้างความเข้มแข็ง
ให้กับชุมชนให้มีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน
  ส่งเสริมสวัสดิการสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ
ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส
  พัฒนาระบบการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
การรักษาความสงบเรียบร้อย และความมั่นคงปลอดภัยของประชาชน
 
ยุทธศาสตร์ที่ 4
การพัฒนาด้านสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
 
กลยุทธ์
 
  ประชาชนมีสุขภาวะที่ดี ได้รับการบริการสาธารณสุขอย่างทั่วถึง
  ส่งเสริมให้ประชาชน มีพฤติกรรมรักสุขภาพ สามารถป้องกันควบคุมโรคได้อย่างเหมาะสม
  พัฒนาระบบการจัดการธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
และบริหารจัดการขยะ ให้มีความสะอาด ปราศจากมลภาวะ
  เสริมสร้าง ระบบคุ้มครองผู้บริโภค ด้านสุขภาพ
ให้มีประสิทธิภาพ
 
ยุทธศาสตร์ที่ 5
การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ
และการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 
กลยุทธ์
 
  ส่งเสริมและพัฒนาเทคโนโลยี และนวัตกรรม
ให้มีประสิทธิภาพในการให้บริการ
  พัฒนาการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ
ภายใต้หลักธรรมาภิบาล
  พัฒนาศักยภาพบุคลากร เพื่อเพิ่มศักยภาพ
ในการปฏิบัติงาน และการให้บริการ
 
     
คำแนะนำการชำระภาษี
    ภาษีป้าย
    ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
   
     
คู่มือประชาชน
  เอกสาร แบบฟอร์ม
    สำหรับติดต่อราชการ
   
 
 
เทศบาลตำบลพลายชุมพล
ยินดีรับใช้ประชาชน ด้วยความเต็มใจ
 
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
    โทร : 055-335-581 ต่อ 901
Plaichumpol  
Subdistrict Municipality  
   
 
เทศบาลตำบลพลายชุมพล อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000 โทรศัพท์ : 055-335-581-2 โทรสาร : 055-335-583
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 เทศบาลตำบลพลายชุมพล
จำนวนผู้เข้าชม 255,234 เริ่มนับ 29 มิ.ย. 2566
จัดทำโดย : NAXsolution.com
 
แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10